Con dấu công ty tphcm

Giấy tờ đăng ký con dấu Chủ đầu tư giấy tờ làm con dấu Doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp thủ tục làm con dấu doanh nghiệpTheo Luật Chủ đầu tư 2020, C.ty tự quyết định hình thức, số lượng và việc quản lý con dấu trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do đó, quyền quản lý con dấu Công ty theo luật Trinam sẽ giống như sau:

  • Nếu cơ sở nắm tới quy chế quản lý con dấu thì thực hiện theo quy chế quản lý con dấu đã được thông qua.
  • Trường hợp cơ sở không nắm tới quy cách về quản lý con dấu thì quyền quản lý con dấu được ứng dụng theo nội dung quy định tại Điều lệ cơ sở.
  • Trong trường hợp còn lại, Giám đốc cơ sở sẽ nắm tới quyền quản lý con dấu của cơ sở.

Cũng theo quy cách trên, người quản lý cơ sở buộc phải đánh giá các văn bản nội bộ để bảo đảm việc quản lý con dấu tròn của cơ sở được thực hiện theo chính xác ý chí của cơ sở.

Thủ tục đăng ký con dấu Doanh nghiệp thủ tục thực hiện con dấu công ty:

Bước 1: Tranh điêu khắc: Sau khi thành lập cơ sở và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cơ sở), cơ sở tiến hành khắc dấu tại nhà khắc dấu. thời gian: Từ 01 – 02 ngày làm việc

Bước 2: Báo cáo loại con dấu mang Cơ quan đăng ký buôn bán bằng bí quyết gửi báo cáo để công khai trên Cổng tin tức quốc gia về đăng ký Chủ đầu tư. giấy tờ bao gồm:

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý khi dùng con dấu cơ sở.

Thể Thức thông tin Về Việc Sử Dụng Chiếc con dấu doanh nghiệp đưa cho Hai Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Và C.ty Cổ Phần.

Quyết định hiển thị việc dùng các loại tem trong nhà.

Thời gian hoàn thành sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký con dấu Công ty giấy tờ làm con dấu công ty: 03-05 ngày thực hiện việc.

5/5 - (14 bình chọn)

Con dấu doanh nghiệp giá tốt - Giá làm dấu doanh nghiệp đẹp

ping post