Phong cách thuộc địa Colonial Style

Phong cách kiến trúc thuộc địa Hà Lan

Phong cách thuộc địa Hà Lan (Dutch Colonial) đã xuất hiện từ những năm 1890 – 1930 và được hình thành dựa trên những nguồn cảm hứng từ New York và New Jersey, Hoa Kỳ. Để nhận biết một công trình kiến trúc thuộc địa Hà Lan, bạn có thể dựa vào các yếu tố như mặt đứng, mái nhà và kết cấu cửa sổ. ngoài ra, để tạo sự khác biệt và đặc biệt, hãy thử vận dụng những chi tiết này một cách sáng kiến và thú vị.

Phong cách kiến trúc thuộc địa Hà Lan

  • Về mặt đứng: Nhà sử dụng tường ván ốp dọc, gạch hoặc đánh vẩy.
  • Về phần mái: Công trình sử dụng mái Gambrel với 2 độ dốc, hiên mau loe ra và mái dốc chia thành nhiều phần.
  • Về cửa sổ: Khung cửa sổ sẽ phân loại ô kính 8×8; cửa sổ mái đẩy ra, vạt góc hoặc cửa sổ mái đầu hồi.
  • Một số đặc điểm khác: Có tường đầu hồi và ống khói; có cột ở hiên và lối vào; phần mái hiên dưới nhô ra. phong cách Colonial

5/5 - (2 bình chọn)

Phong cách Colonial thuộc địa Pháp phổ biến

ping post