Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: bảo quản rau quả

Làm sao giữ trái cây và rau quả được tươi, giòn ?

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , | Comments Off on Làm sao giữ trái cây và rau quả được tươi, giòn ?

Bạn có biết khi bạn chọn mua một quả táo, trước đó trung bình đã có khoảng 07 người chạm vào quả táo ấy. Còn quả cà chua bạn mới bỏ vào giỏ có lẽ có đến hơn 20 người
READ MORE