Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: bí quyết bảo quản thực phẩm

Hướng dẫn bảo quản thực phẩm ‘cấp đông’ an toàn

Posted on by admin / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , | Comments Off on Hướng dẫn bảo quản thực phẩm ‘cấp đông’ an toàn

Ngoài việc cấp đông thực phẩm trong các loại túi hút chân không thực phẩm, hộp nhựa an toàn thì việc lựa chọn các loại thực phẩm để cấp đông hay thời gian phù hợp để cấp đông không chỉ
READ MORE

Máy hút chân không nào tốt

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , , | Comments Off on Máy hút chân không nào tốt

Xu thế công nghệ phát triển, nhiều cách bảo quản thực phẩm cũng chú trọng  đến dùng công nghệ điện tử. Máy hút chân không bảo quản thực phẩm dùng cho quy mô công nghiệp và quy mô gia đình
READ MORE