Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: cuộn túi hút chân không

Bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , | Comments Off on Bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không

Ở môi trường chân không, thức ăn không bị oxy hoá, giúp cho thực phẩm tươi lâu hơn từ 3-5 lần so với việc cất giữ trong ngăn đá hay trong tủ lạnh. Thị trường đã có loại máy hút
READ MORE