Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: đọc nhãn ghi thực phẩm

Hiểu đúng hơn về nhãn ghi trên bao bì thực phẩm

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , , | Comments Off on Hiểu đúng hơn về nhãn ghi trên bao bì thực phẩm

Thành phần trên nhãn mác với tỷ lệ tương ứng sẽ giúp bạn biết rõ thực phẩm mình dùng, chứ không chỉ dựa vào quảng cáo. Chẳng hạn, một loại mì được nói làm từ khoai tây nhưng thành phần
READ MORE

Để lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng an toàn

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , | Comments Off on Để lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng an toàn

Khi mua thực phẩm, người tiêu dùng thường chỉ chú ý tới nhãn hiệu mà ít đọc thông tin trên bao bì. Tuy nhiên, với tình trạng cảnh báo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện
READ MORE