Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: làm sạch xoong nồi

Giúp xoong, nồi thủy tinh sáng, đẹp như mới

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , | Comments Off on Giúp xoong, nồi thủy tinh sáng, đẹp như mới

Nếu nấu nướng với nồi bằng thủy tinh thì bạn có thể nhìn rõ món ăn trong nồi, xem đồ ăn đang chuẩn bị sôi.Tuy nhiên, việc rửa nồi sau khi nấu lại là việc không đơn giản. Vì những
READ MORE