Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: lưu ý khi dùng màng bọc thực phẩm

Lưu ý khi dùng màng bọc thực phẩm

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , | Comments Off on Lưu ý khi dùng màng bọc thực phẩm

Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 28/7 công bố 15 trong số 16 loại màng bọc bảo quản thực phẩm PVC có chất dẻo cấm sử dụng DEHA – chất phá hỏng hệ sinh dục và hệ nội
READ MORE