Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: máy hàn miệng túi thổi khí

Máy hàn miệng túi thổi khí

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Máy hàn miệng túi thổi khí

Máy hàn miệng túi thổi khí với cơ chế hoạt động liên hoàn, vừa thổi khí vừa hàn miệng túi giúp kéo dài thời gian cho các sản phẩm ở dạng bánh giòn, dạng bột mịn, dạng dịch lỏng. Máy Hàn túi
READ MORE