Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: mẹo bảo quản đồ ăn lạnh

Bảo quản bằng phương pháp đông lạnh

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , | Comments Off on Bảo quản bằng phương pháp đông lạnh

  Quá trình làm lạnh không thể phá hủy những chất dinh dưỡng của thực phẩm nhưng nó có thể ảnh hưởng đến kết cấu của thực phẩm – đặc biệt nếu thực phẩm có chứa hàm lượng nước cao.
READ MORE