Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: mẹo chế biến thực phẩm

Mẹo khử cay trên tay khi xắt ớt, hành

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , | Comments Off on Mẹo khử cay trên tay khi xắt ớt, hành

Một số chị em than rằng việc xắt ớt thì không ngại, nhưng ngại nhất là khó rửa tay cho hết chất cay, nếu lỡ quên dụi tay lên mắt thì xem như được một bữa cười ra nước mắt. Để
READ MORE