Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: thực phẩm đông lạnh

Lưu ý khi dùng thực phẩm đông lạnh

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , , , | Comments Off on Lưu ý khi dùng thực phẩm đông lạnh

Bảo quản thực phẩm đông lạnh là phương pháp tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ thực phẩm vào tủ lạnh là xong. Đến thời hiện đại, đông đá vẫn là một phương cách phổ biến để bảo
READ MORE

Bảo quản bằng phương pháp đông lạnh

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , | Comments Off on Bảo quản bằng phương pháp đông lạnh

  Quá trình làm lạnh không thể phá hủy những chất dinh dưỡng của thực phẩm nhưng nó có thể ảnh hưởng đến kết cấu của thực phẩm – đặc biệt nếu thực phẩm có chứa hàm lượng nước cao.
READ MORE