Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: tránh nhiễm chéo thực phẩm

Tránh nhiễm chéo thực phẩm

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , , | Comments Off on Tránh nhiễm chéo thực phẩm

Vi khuẩn và virut rất dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Hầu hết những lúc nào chúng ta không chú ý là lúc chúng ta đã để cho việc nhiễm chéo thực phẩm xảy ra. Kết
READ MORE

Lưu ý về thực phẩm tủ lạnh

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , , | Comments Off on Lưu ý về thực phẩm tủ lạnh

Rất nhiều người nghĩ rằng thực phẩm để trong tủ lạnh là “an toàn”, không bị chua, bị hỏng vì tủ lạnh có thể ức chế tốc độ sinh sản của vi khuẩn. Nhưng thời gian lưu trữ thực phẩm quá dài
READ MORE