Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tag Archives: túi hút chân không PAPE

Bảo quản thực phẩm bằng túi hút chân không

Posted on by Trà Lê / Posted in Hướng dẫn Bảo quản thực phẩm | Tagged , , | Comments Off on Bảo quản thực phẩm bằng túi hút chân không

Nhà chật vẫn luôn là một vấn đề đối với nhiều gia đình sống ở thành phố. Hết mùa lạnh, muốn có chỗ cất giữ quần áo, chăn bông,… mà lại không lo ẩm mốc, lo gián rệp tấn công.
READ MORE